หน้าแรก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา

เมนู

 

Queensford College-Australia

Queensford College-Australia

Queensford College

ที่ Queensford College มุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนของสถาบันประสบความสำเร็จ โดยให้การศึกษาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ความสำเร็จ ให้นักเรียนมีไอเดียใหม่ๆและทักษะกับความรู้ที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสายอาชีพได้

เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
ในฐานะที่เป็นองค์กรฝึกอบรม RTO ที่สถาบันยังได้รับการยอมรับในระดับต่างประเทศ โดยหลักสูตรการเรียนของสถาบันจะเหมาะสมและให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ
การเรียนที่ยืดหยุ่น
ไม่ว่าไลฟ์สไตล์ของนักเรียนจะเป็นอย่างไร ทางสถาบันก็จะมีวิธีการเรียนที่ปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นเรียนทางไกล, ออนไลน์หรือการเรียนในห้องเรียน ซึ่งทาง Queensford ดูความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละคน
ผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพ
ครูผู้สอนที่สถาบันล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตนเอง ซึ่งมีคอนเน็คชั่นในอาชีพมากมาย ทางสถาบันมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นแรงจูงใจในการประสบความสำเร็จกับคอร์สที่นักเรียนเลือก
การเรียนรู้เกี่ยวกับงาน
ไม่เพียงแค่ทฤษฎีเชิงลึกเท่านั้นที่ทางสถาบันจัดสอน ยังรวมถึงภาคปฏิบัติสำหรับการเรียนวิชาชีพ กับวิธีการที่ทางสถาบันใช้นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในชีวิตและประสบความสำเร็จในการทำงาน
โปรแกรม Pathway สู่มหาวิทยาลัย
มีหลายมหาวิทยาลัยที่พร้อมเปิดรับนักเรียนของสถาบัน นักเรียนจะมีทางเลือกสำหรับการหางานโดยใช้ทักษะที่ได้เรียนจากสถาบันไป หรือจะต่อยอดด้วยการเรียนในระดับที่สูงขึ้นกับหลายๆมหาวิทยาลัยที่สามารถโอนหน่วยกิตการเรียนได้เช่นกัน
การสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่
ทางสถาบันใช้เทคโนโลยีใหม่ๆของการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนของสถาบันได้รับความรู้ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของสถาบัน และครูผู้สอน ตลอดช่วงเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่
RECOGNITION OF PRIOR LEARNING (RPL)
เปลี่ยนจากประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศเป็นหน่วยกิตในการเรียนได้ (RPL) โดยใช้ทักษะและประสบการณ์จากวิชาชีพของนักเรียน
ที่ตั้งของสถาบันเข้าถึงได้ง่าย
สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง แคมปัสของ Queensford แต่ละที่ล้วนตั้งอยู่ในใจกลางของเมือง นักเรียนสามารถเลือกเรียนหนึ่งจากในหลายๆแคมปัสได้

           

Say Hi Aboard บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา

ยินดีให้บริการและคำปรึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี ทุกขั้นตอน เราดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง Tel. 090-414-2409

พร้อมรับทุน ส่วนลดค่าเรียน และโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ เซย์ ไฮ

 
  
view