หน้าแรก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา

เมนู

 

Woodford House (Boarding school for girls)-New Zealand

Woodford House (Boarding school for girls)-New Zealand

Woodford House - New Zealand

Woodford House เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วน แบบกึ่งรัฐบาล (State integrated) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1894 ตั้งอยู่ใน Havelock North ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Hastings แถบอ่าว Hawke
โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ (NCEA) และในปัจจุบันเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแถวหน้าที่ประสบความสำเร็จ 100% จากการสอบวัดระดับของประเทศนิวซีแลนด์ทั้ง 3 ระดับ (NCEA Level 1-3) และมีนักเรียน 97.7% ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
ด้วยการเรียนที่มีห้องเรียนขนาดเล็กประมาณ 4-15 คน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนที่คิดเป็นอัตราส่วน 1:4 นั่นหมายถึงเจ้าหน้าที่ 1 คนสามารถดูแลนักเรียนได้ 4 คน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

พร้อมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ที่พักของโรงเรียนเป็นแบบห้องเดี่ยวพร้อมอาหาร 3 มื้อ และจากการดูแลนักเรียนของเราในระดับสูงสุด นักเรียนจะสามารถมุ่งเน้นด้านการเรียนทางวิชาการ, ศิลปะ, กีฬา, วัฒนธรรมและกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งนักเรียนจะได้ฝึกภาษาอังกฤษพร้อมสร้างมิตรภาพและเพื่อนใหม่ๆ ไปในเวลาเดียวกัน

ประสบการณ์ที่ Woodford House สำหรับนักเรียนนานาชาติ

ที่ Woodford House นักเรียนนานาชาติสามารถเข้าเรียนได้เช่นเดียวกัน มีนักเรียนหญิงจากประเทศไทย, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และจีน ต่างเลือกเรียนที่ Woodford House ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นบ้านหลังที่ 2

ความปลอดภัยของนักเรียนหญิงที่ Woodford ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง นักเรียนนานาชาติจะได้รับประโยชน์จากการเรียนโรงเรียนประจำที่ Woodford และนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ, สร้างมิตรภาพและเข้าถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศนิวซีแลนด์

ความรู้ด้านวิชาการเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่โรงเรียนตระหนักถึงและนักเรียนของโรงเรียนก็ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม มีผลคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบระดับประเทศ ส่วนด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน ทางโรงเรียนจึงมีหลักสูตรเรียนรู้และทำกิจกรรมนอกห้องเรียน

ในขณะที่นักเรียนอยู่ที่ Woodford นักเรียนนานาชาติต่างสนุกสนานกับกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น กีฬา, ศิลปะ รวมถึงประสบการณ์ด้านงานวิจิตรศิลป์ ที่ทำให้นักเรียนของสนใจและอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้

>> Download Woodford House Fee 2016 ที่นี่ <<

Say Hi Aboard บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา

ยินดีให้บริการและคำปรึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี ทุกขั้นตอน เราดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง Tel. 090-414-2409

พร้อมรับทุน ส่วนลดค่าเรียน และโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ เซย์ ไฮ

 
  
view