หน้าแรก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา

เมนู

 

Australian Centre of Further Education (ACFE)-Melbourne

Australian Centre of Further Education (ACFE)-Melbourne

The Australian Centre of Further Education (ACFE)
ยินดีที่จะมอบโอกาสให้ทุกคนที่มีพื้นเพที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถฝึกฝนวิชาชีพที่ตนเองเลือกเรียน ทางสถาบันตระหนักว่าการศึกษาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและใช้ไปได้ตลอดชีวิต ผ่านการศึกษา, นักเรียนแต่ละคนจะสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนทั้งความรู้, ทักษะและทัศนคติที่มีก่อนหน้านี้
เป้าหมายของสถาบันคือการมีส่วนร่วมโดยใช้ความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ได้มากที่สุด

ACFE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2009 สถาบันเริ่มต้นจากการเป็น IRON (Initial Registration of Overseas Nurses) ปัจจุบันนักเรียนของสถาบันที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้ทำงานในส่วนของ Health/พยาบาล ที่ออสเตรเลีย
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้ ต้องการฝึกทักษะและความรู้ให้กับนักเรียนต่างชาติ
ACFE มีนักเรียนที่จบการศึกษามากกว่า 300 คน และเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทางสถาบันถือเป็นสถาบันการศึกษาที่ฝึกโปรแกรม IRON และสอนภาษาที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ACFE มีเปิดสอนทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนออสเตรเลียในหลายๆสาขาด้าน Health & Community

คอร์สที่เปิดสอน

-Certificate III in Individual Support
-Certificate IV in Ageing Support
-Advanced Diploma of Nursing
-Diploma of International Business
-Certificate IV in International Trade
-Diploma of Leadership and Management
-Certificate IV in Leadership and Management
-Work Training Program for Nurses (WTPN)
-Work training for culinary professionals (WTCP)
-Work training for culinary professionals (WTCP)
-Diploma of Dental Technology


Say Hi Aboard บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา

ยินดีให้บริการและคำปรึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี ทุกขั้นตอน เราดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง Tel. 090-414-2409

พร้อมรับทุน ส่วนลดค่าเรียน และโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ เซย์ ไฮ

 
  
view