หน้าแรก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา

เมนู

 

Sprott Shaw College (SSC)-Canada

Sprott Shaw College (SSC)-Canada

Sprott Shaw College (SSC) 

เป็นคอลเลจที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากว่า 113 ปี มีแคมปัสหลักตั้งอยู่ที่ British Columbia ประเทศแคนาดาและมีแคมปัสที่เมืองอื่นอีก 13 แห่ง SSC ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจาก EQA และ PCTIA และมีหลักสูตรมากกว่า 100 หลักสูตรสำหรับนักเรียนชาวแคนาเดียนและนักเรียนต่างชาติทั่วโลกทั้งในระดับ ประกาศนียบัตรและวิชาชีพ ทางด้านธุรกิจ, การค้าระหว่างประเทศ, การศึกษาปฐมวัย, สาธารณสุข, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และหลักสูตรอื่นๆ โดยในหลายๆโปรแกรมจะมีการฝึกงาน, ทำงาน ควบคู่กันไปด้วย

ทำไมถึงต้องเลือก Sprott Shaw College

ตั้งแต่ปีค.ศ.1903 ทางวิทยาลัยก็มีนักเรียนนับพันๆคนที่ประสบความสำเร็จ จุดหมายและหน้าที่ของวิทยาลัยก็คือสอนหลักสูตรที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถต่อยอดความสำเร็จในระดับมืออาชีพได้ หลักสูตรที่เปิดสอนนั้นจะเป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ทักษะต่างๆสำหรับงานในตลาดแรงงานที่เป็นที่ต้องการ จากระยะเวลามากกว่า 110 ปี Sprott Shaw College ยังคงรักษามาตรฐานอยู่ในระดับสูงได้ และยังได้ขยายแคมปัสเพื่อต่อยอดความสำเร็จทั้งหมด 13 แคมปัส ทั่วรัฐบริติชโคลัมเบีย

-ให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนในการหางานหลังจากจบการศึกษา

-มีเทคนิคและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และปรับปรุงอยูเสมอ

-แคมปัสทั้ง 13 แห่งทั่วรัฐบริติชโคลัมเบีย มีมาตรฐานสูงและหลักสูตรการเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกัน

-ตารางเรียนและวันเริ่มเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

-มีหลักสูตรกว่า 100 หลักสูตร ที่เน้นการฝึกปฏิบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในสายอาชีพ

โปรแกรมที่เปิดสอน

- Co-op เช่น Business Administration Management, Sale & Digital Marketing, Communication Management, Hospitality Management, Tourism/Hospitality Management

- Business เช่น Business Administration Management, International Trade, Sales & Digital Marketing, Business Administration Payroll, Business Fundamentals

- Tourism and Hospitality เช่น International Hotel Management, Tourism/Hospitality Management

- Child and Family Development เช่น Early Childhood Education (Diploma, Basic, Post Basic)

- Health and Community Support เช่น Practical Nursing, Health Care Assistant, Pharmacy Assistant, Social services, Medical Office Administrator

- University Transition (UT)

  1.Bachelor of Art in Individualized Studies (BAIS) ที่ Fairleigh Dickinson University (SSC-FDU)
     -เรียน 2 ปี ที่ SSC (เรียน 12 เดือนและทำงาน 11 เดือน-Diploma)
     -เรียน 2 ปี ที่ FDU (ปริญญาตรี)
     -เรียน 1 ปี ที่ FDU (ปริญญาโท หลังจากจบ BAIS)
  2.Bachelor of Business Administration (BBA) ที่ Acsenda School of Management (SSC-ASM)
     -เรียน 1 ปี ที่ SSC (Diploma)
     -เรียน 2 ปี ที่ Acsenda (BBA)

Say Hi Aboard บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา

ยินดีให้บริการและคำปรึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี ทุกขั้นตอน เราดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง Tel. 090-414-2409

พร้อมรับทุน ส่วนลดค่าเรียน และโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ เซย์ ไฮ

 
  
view