หน้าแรก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา

เมนู

 

Thompson Rivers University(TRU)-Kamloops,BC-Canada

Thompson Rivers University(TRU)-Kamloops,BC-Canada

Thompson Rivers University (TRU)-Kamloops, British Columbia •Canada

ที่ Thomson Rivers University ความสำเร็จของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เราช่วยให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายของพวกเขาด้วยการเรียนแบบยืดหยุ่น, การให้บริการคำปรึกษารายบุคคล, ให้โอกาสการเรียนรู้และบรรยากาศกับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย

45 ปีของ TRU ภูมิใจกับการให้การศึกษาที่ดีที่สุดกับนักเรียนทุกคนที่มาที่นี่ จากความหลากหลายของมุมมองและพื้นเพของนักเรียนแต่ละคน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน นักเรียนประมาณ 26,000 คน เรียนที่แคมปัส Kamloops และ Williams Lake หรือเรียนทางไกล หรือเรียนออนไลน์

จากการเรียนวิชาการแบบดั้งเดิมไปจนถึงการเรียนเพื่อธุรกิจ, จากโปรแกรม Certificate ถึงปริญญา, TRU มีโปรแกรมให้เรียนมากกว่า 140 โปรแกรมสำหรับการเรียนที่แคมปัส และ 60 โปรแกรมสำหรับการเรียนแบบเปิด (เรียนออนไลน์และเรียนทางไกล) นักเรียนของ TRU จะได้ฝึกงานและเรียนรู้การทำงานจากที่ได้เรียนมาในระยะเวลา 1 เทอม, การเรียนที่ต่างประเทศ, ทำวิจัยระดับปริญญาตรี, เรียนภาคสนามและปฏิบัติจริง รวมถึงโอกาสการเรียนรู้ต่างๆมากมาย รวมถึงคำแนะนำและการให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์ของ TRU

การวิจัย, การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมจะก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น เช่นเดียวกับนักเรียนของ TRU

ภาพรวม TRU 

นักเรียนของ TRU, โปรแกรมเรียน, การวิจัย, การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย, ประวัติความเป็นมา และชุมชนและชมรมต่างๆ

คณะและวิชาเรียน

โปรแกรมทางด้านสุขภาพ, การท่องเที่ยว, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ธุรกิจ, กฎหมาย, การค้า และอีกมากมาย

วิทยาเขต

ใจกลางเมือง Kamloops, มีทั้งชุมชนที่อยู่ในและนอกเขต British Columbia 

ผู้บริหาร

มีสำนักงานของอธิการบดี และรองอธิการบดี รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง

การเรียนด้านวิชาการ

โปรแกรม, วิจัย, การสอนและนวัตกรรม และการเริ่มต้นที่มีพื้นฐานมาจากหลักสูตรทางวิชาการของ TRU

ประวัติ

ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและตอบสนองความต้องการของชุมชนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1970

การรับรองมาตรฐาน

โปรแกรมการเรียนทางวิชาการและหลักสูตรความร่วมมือต่างๆ ถือเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการของ TRU และได้รับการรับรองจากรัฐบาล 

นักเรียนต่างชาติที่ TRU

วิทยาเขต Kamloops, BC TRU เป็นเป้าหมายหลักในแคนาดาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 1,750 คนต่อเทอม และเป็นนักเรียนที่มาจาก 85 ชาติทั่วโลก

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับสถาบันต่างๆทั่วโลกกว่า 50 แห่ง TRU ยังเป็นสมาชิก Washington, DC-based International Student Exchange Program (ISEP) จากโครงการ ISEP ทำให้นักเรียนของ TRU มีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น

TRU เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของประเทศแคนาดา, โดยมีหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างๆในประเทศจีน, อินเดีย, มาเลเซีย, ไทย, สิงคโปร์, เวียดนาม และดูไบที่ได้รับการรับรอง

TRU ยังมีโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายและการให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนต่างชาติ โปรแกรมเหล่านี้จะเปิดสอนที่วิทยาเขต Kamloops ที่แวดล้อมไปด้วยชุมชนที่มาจากประเทศบ้านเกิดของนักเรียนเอง โปรแกรมที่สำคัญที่สุดของ TRU ก็คือการเรียนภาษาอังกฤษและหลักสูตรฝึกอบรมครูจากต่างประเทศ

โปรแกรมหลักที่เปิดสอนของ TRU

-Business and Economics

-Computing Science

-Education

-English as a Second Language (ESL)

-Fine Arts

-Health Sciences

-Journalism

-Law

-Liberal Arts and Humanities

-Science and Environmental Science

-Tourism

-Trades and Technology

เกียวกับ TRU

-เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

-มีโปรแกรมด้านวิชาการมากกว่า 100 โปรแกรม

-ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1970

-มีหลักสูตรเรียนทางไกลกว่า 590 โปรแกรม

-วิทยาเขตหลักอยู่ที่ Kamloops, British Columbia

-มีนักเรียน 13,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติมากกว่า 1,750 คน (ต่อเทอม)

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ

-จากรัฐบาลของ British Columbia

-จาก AUCC (Association of Universities and Colleges of Canada)

-จาก Language Canada

-จาก Council of International School

-จาก Education Quality Assurance (EQA) Designation

-จาก Education au/in Canada

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ TRU

โปรแกรมเรียน

-Master degrees

-Graduate certificates

-Post-Baccalaureate diplomas

-Bachelor degrees

-Certificates and diplomas

-English as a Second Language (ESL)

-University preparation

-University transfer

-Distance/online education

คุณสมบัติการเข้าเรียน

-เงื่อนไขตามที่ฝ่าย admissions กำหนด

-ผลสอบ TOEFL, IELTS (ผลสอบ Cambridge สามารถยื่นประกอบได้)

-ผลการเรียน ESL และการเรียนหลักสูตรวิชาการ

-โอนหน่วยกิจมาเรียนหลักสูตรแบบเต็มเวลาหลังจากเรียน ESL แล้ว

การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนของ TRU

-มีที่ปรึกษาส่วนตัว

-ที่พักแบบ homestay, หอพัก หรืออพาร์ทเม้น

-ช่วยเหลือการสมัครเรียน

-ช่วยแนะนำและเป็นที่ปรึกษาการวางแผนการเรียน

-มีบริการด้านยาและสุขภาพ

-ให้บริการคำแนะนำด้านการหางาน

-มีกิจกรรมให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและเพื่อน

โอกาสสำหรับนักเรียนต่างชาติ

-โอกาสที่จะได้ทำงานในหรือนอกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

-มีโปรแกรม เรียนและทำงาน

-สามารถโอนหน่วยกิจจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ

-โปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยน

-มีทุนการศึกษา

-ใบรับรองที่สามารถใช้สมัครงานได้ทั่วโลก

 

Say Hi Aboard บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา

ยินดีให้บริการและคำปรึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี ทุกขั้นตอน เราดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง Tel. 090-414-2409

พร้อมรับทุน ส่วนลดค่าเรียน และโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ เซย์ ไฮ

 
  
view