หน้าแรก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา

เมนู

 

ICMS-Sydney คอร์สป.ตรี-โท ด้านธุรกิจ, การจัดการ, การท่องเที่ยว ฯลฯ

ICMS-Sydney คอร์สป.ตรี-โท ด้านธุรกิจ, การจัดการ, การท่องเที่ยว ฯลฯ

ICMS (International College of Management Sydney)

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ ICMS

ที่ ICMS มีคอนเน็คชั่นกับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจทุกด้านที่เปิดสอน วิธีการเรียนจะผสมผสานระหว่างการทำงานและเรียนรู้ไปพร้อมกัน โดยเน้นที่ความเป็นมืออาชีพและโปรแกรมการฝึกภาคปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปเป็นรากฐานของความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ที่วิทยาลัยเป็นสถานที่สำหรับคนที่ต้องการไปสู่ความเป็นมืออาชีพและหนึ่งในวัตถุประสงค์ของสถาบันก็คือการทำให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกันด้วยการดูแลนักเรียนของเราอย่างใกล้ชิดตลอดจนจบการศึกษา

ที่ ICMS นักเรียนของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใคร นักเรียนจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในแคมปัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เราทุกคนต่างรู้ว่าการเรียนนี้เป็นการลงทุนเพื่อสร้างคอนเน็คชั่น ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม, อาจารย์ผู้สอน, เพื่อน, ศิษย์เก่าของสถาบัน หรือคนในโลกใบนี้ ที่ ICMS นักเรียนจะมีคอนเน็คชั่นเหล่านั้นได้ตลอดแม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม

เหตุผลในการเลือกเรียนที่ ICMS:

การสอนและการเรียนรู้

ที่ ICMS ทุ่มเทให้กับการศึกษาของนักเรียนทุกคน มี 7 วิธีหลักในการเรียนรู้ ซึ่งออกแบบและพัฒนาให้ตรงกับหลักสูตรของสถาบัน เพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนได้มากขึ้น

หลักการเหล่านี้เปรียบเสมือนคำมั่นจากสถาบันเพื่อที่จะ: ส่งเสริมการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับคณาจารย์, พัฒนาความร่วมมือระหว่างนักเรียน, ส่งเสริมการเรียนปัจจุบัน, ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาในการทำความเข้าใจ, เน้นเวลาในการทำงานและการจัดการกับเวลาให้มีประสิทธิภาพ, ความคาดหวังจากสถาบันให้นักเรียนมีการสื่อสารและเคารพความสามารถที่หลากหลายและวิธีการเรียนรู้ในแบบต่างๆ วิธีการเหล่านี้เป็นความมุ่งมั่นของสถาบันที่จะได้รับจากตัวนักเรียน 

ที่ ICMS เสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำแบบใครให้กับนักเรียน ด้วยการสอนและการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ICMS:

-หลักสูตรที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง

-หลักสูตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ทางวิชาการอย่างลึกซึ้งจากระดับมืออาชีพ

-มีการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนของสถาบันทุกคน

-โปรแกรมการฝึกปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและเข้มข้น เพื่อที่สถาบันจะสามารถผลิตบัณฑิตที่พร้อมสำหรับการทำงานได้

-ICMS สอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่ที่มากประสบการณ์

-วิธีการสอนและการเรียนรู้ที่ทำให้มีชีวิตชีวาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานและความรู้ในระดับที่สูงขึ้นโดยผ่านจากประสบการณ์ ได้เข้าใจและวิเคราะห์ ที่ ICMS ใช้วิธีการสอนแบบ "สร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง" (Constructivist) ซึ่งหมายความว่า ในฐานะนักเรียนของ ICMS ตัวของนักเรียนเองถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของตัวเอง ทางสถาบันจะกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างจริงจังและมีส่วนร่วมกับวิธีการเรียนรู้ องค์ประกอบเหล่านี้จะเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้และการนำไปใช้ได้จริงได้อย่างมืออาชีพ

นักเรียนจะได้เรียนจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมโดยตรง

ที่สถาบันของเรามีชื่อเสียงด้านวิชาการและประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพ  ICMS มีคอนเน็คชั่นที่ดีมากกับภาคอุตสาหกรรม ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและยังคุ้มค่ากับประสบการณ์การเรียนที่ได้รับเช่นกัน 

การมีคอนเน็คชั่นที่ดีมากกับภาคอุตสาหกรรมและการทุ่มเทเพื่อที่จะฝึกนักเรียนของสถาบันให้พร้อมกับการทำงานแบบมืออาชีพ นักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่า ICMS อยู่ในระดับแถวหน้าของวงการการศึกษาทางด้านการจัดการบริการอย่างมืออาชีพ (Professional Services Management) ICMS ไม่กลัวที่จะสร้างพื้นฐานใหม่ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าหลักสูตรของสถาบันยังเหมาะสม, นำไปใช้ได้จริงและมีวิสัยทัศน์

ICMS ยังเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการออกไปทำงานในโลกของความเป็นจริงและปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์, ความรับรับผิดชอบ, การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการทำงานในภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างมั่นคง ICMS เอาใจใส่กับรูปแบบการเรียนรู้ของรายบุคคลในสภาพแวดล้อมที่ซึ่งมีนวัตกรรมและยังมีความเกี่ยวพันธ์ทางด้านสังคมที่สำคัญยิ่งอีกด้วย 

ICMS เน้นสอนทักษะการทำงานเพื่อให้ได้งานในทุกๆหลักสูตรและยังมีการผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติให้นักเรียนเลือกเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาจากโปรแกรมการฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (โครงสร้างของวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการ) ทำให้นักเรียนของสถาบันกลายเป็นผู้นำของภาคอุตสาหกรรมก่อนที่พวกเขาจะจบการศึกษาอีกด้วย

 การฝึกปฏิบัติภาคอุตสาหกรรม

ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งสำหรับประสบการณ์ที่ได้รับจาก ICMS ในฐานะนักเรียนของ ICMS คอนเน็คชั่นของสถาบันก็คือคอนเน็คชันของนักเรียน ทางสถาบันเล็งเห็นว่าบัณฑิตต้องการมากกว่าวุฒิการศึกษาในการแข่งขันในตลาดงานตลอดการเรียนปริญญา นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติในด้านที่ตนเองเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะให้มีมากขึ้น นักเรียนจะได้ทำงานโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม โดยอาจผ่านจากการเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมฝึกงานในระดับปริญญาตรี หรือค้นคว้างานวิจัยในระดับปริญญาโท สิ่งเหล่านี้ถือเป็นโอกาสที่จะให้นักเรียนได้แสดงทักษะความเป็นมืออาชีพ สำหรับบัณฑิตหลายๆคนของสถาบันได้รับข้อเสนอให้เป็นพนักงานถาวรจากภาคอุตสาหกรรมที่นักเรียนได้ไปฝึกงานนั้นๆมา 


ประสบการณ์ของนักเรียนที่ ICMS ไม่เหมือนใค

สถาบันมีโปรแกรมฝึกงานที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลีย การฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้ ด้านทฤษฎีก็สำคัญเช่นกัน ทำให้นักเรียนมีพื้นฐานและเข้าใจในสิ่งที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ แต่ไม่มีทฤษฎีไหนที่จะถูกต้องทั้งหมด โดยปราศจากประสบการณ์ที่นักเรียนได้ปรับไปใช้ในโลกของการทำงานจริง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่จะทำให้นักเรียนถูกว่าจ้างได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมในสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาจากห้องเรียน

ความแตกต่างที่ ICMS

การเรียนรู้แบบบูรณาการในด้านการทำงานและการทำวิจัยของภาคอุตสาหกรรมเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้นักเรียนของสถาบันแตกต่างจากคู่แข่งคนอื่นๆในตลาดงาน นักเรียนปริญญาโทของสถาบันทุกคนต้องฝึกงานในด้านที่ตนเองเรียนอยู่ 600 ชม.เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนและการทำรายงานวิจัย ซึ่งการได้ฝึกงานนี้อาจจะทำให้เห็นปัญหาในภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริง บวกกับคำบอกเล่าของบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ ICMS หรืออาจเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเชิงลึกที่ทำให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะหรือความรู้ที่ได้เรียนมาในช่วงปริญญาโท

ผู้สอนและหัวหน้าที่มีประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมของ ICMS จะเป็นผู้ดูแลโปรเจ็คของนักเรียน, แนะนำเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา มหาบัณฑิตของสถาบันที่จบไปพร้อมกับคอนเน็คชั่นในภาคอุตสาหกรรมที่ตนเรียนอยู่และประสบการณ์ที่ได้รับ ังนั้นนักเรียนที่จบไปแล้วนั้นพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทในด้านการจัดการโดยตรง

คลาสเรียนเล็กเหมาะกับความต้องการของนักเรียน

ตารางเรียนที่สามารถยืดหยุ่นได้ ทำให้นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง สถาบันมีคลาสเรียนทั้งตอนกลางวันและเย็น นักเรียนสามารถเลือกเรียนบางวิชาแบบเข้มข้นในช่วงสุดสัปดาห์ได้ ททางสถาบันเห็นว่าคลาสเรียนเล็กๆเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง, คณาจารย์และแขกพิเศษที่มาบรรยายในคลาสเรียน

การสอน

นักเรียนจะได้เรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์ของนักวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในตำแหน่ง เช่น Sales and Marketing Directors, นักวิเคราะห์ทางการเงิน, Destination Marketers, CEOs, Management Consultants and Corporate Trainers. ทุกคนมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพื่อบรรยายและแบ่งปันมุมมองของพวกเขาจากภาคอุตสาหกรรมที่ทำอยู่ รวมทั้งธุรกิจและกลยุทธ์การจัดการของพวกเขา

ความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติ

ICMS เป็นวิทยาลัยระดับโลก นักเรียนของสถาบันมาจากประเทศต่างๆ 40 กว่าประเทศ เช่น ยุโรป, อเมริกาใต้และเอเชีย นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วนั้นต่างก็ได้ทำงานในบริษัทต่างๆทั่วโลก ความหลากหลายนี้จะช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาและเสริมสร้างพลังทางความรู้ให้กับประสบการณ์ของนักเรียน

คุณภาพและหลักสูตรการเรียนร่วมสมัย

ที่ ICMS นักเรียนจะได้สัมผัสกับการเรียนในรุ่นต่อๆไป สถาบันเชื่อว่าในหลักสูตรได้ผสมผสานความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีของการจัดการด้วยนวัตกรรมที่มีและการฝึกปฏิบัติ ทางสถาบันทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมที่ทำให้หลักสูตรปริญญาโทมีความสัมพันธ์กันทั้งเครื่องมือที่ใช้ในคอนเซ็ปต์การเรียนและวิธีการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล

ทักษะในการคิดวิเคราะห์, การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ จะทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทกลายเป็นผู้นำทางธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะกว้างๆ (Soft Skills) สำหรับธุรกิจที่ทางสถาบันมุ่งเน้นในวิชาเรียนของปริญญาโท ผสมผสานกับความรู้ทางวิชาการและการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษา ทักษะต่างๆจะสร้างความแตกต่างให้นักเรียนของเราในตลาดแรงงาน

เป็นมิตรและส่งเสริมกรได้รับประสบการณ์จากแคมปัสที่เรียน

นักศึกษาปริญญาโทบางครั้งจะลืมให้ความสำคัญความสมดุลของชีวิตและการทำงาน นักเรียนของสถาบันได้จัดตั้งกิจกรรมขึ้น เพื่อช่วยรักษาความสมดุลนั้นไว้ สถาบันจึงมีการจัดทริปไปเล่นเซิร์ฟ, สกี, โรงละคร ฯลฯ นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมได้มากมายที่ Manly, ซิดนีย์ 

เจ้าหน้าที่ของสถาบันและนักเรียนรู้จักและติดต่อกันในแบบที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ จึงทำให้สิ่งนี้กลายเป็นประสบการณ์ที่ได้จากแคมปัสซึ่งไม่เหมือนที่อื่นๆ

ทำเลที่ตั้งของแคมปัสที่สวยที่สุดในออสเตรเลีย

เป็นเรื่องที่ยากที่จะหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในทำเลที่สวยงามกว่าแคมปัสของ ICMS ที่ซิดนีย์ ริมหาดชานเมือง Manly วิวทะเลแบบพาโนรามา, สวนสาธารณะ และวิวของเมือง ซึ่งมองเห็นได้จากตึกเรียนของ ICMS ซึ่งใช้เวลาเดินจากชายหาด Manly ที่คนนิยมมาเล่นเซิร์ฟเพียง 5 นาที และเพียงไม่กี่นาทีก็สามรถเดินไปถึงท่าเรือ Manly เต็มไปด้วยร้านช้อปปิ้งและมีร้าน cafe, ร้านอาหาร และสถานบันเทิงยามค่ำคืน ที่เป็นที่ขึ้นชื่อมากมาย

ICMS อยู่ห่างจาก Sydney CBD เพียงแค่ 17 นาที เมื่อเดินทางโดยเรือเร็ว (Ferry) ซึ่งสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์, หอศิลป์, แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุด, ย่าน The historic Rocks และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์

คอร์สที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

-Business Management

-Event Management

-Hospitality Management

-International Tourism

-Property Management

-Sports Management

ระดับปริญญาโท

-Business

-Hospitality

-International Tourism

-Management & Organisations

Say Hi Aboard บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา

ยินดีให้บริการและคำปรึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี ทุกขั้นตอน เราดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง Tel. 090-414-2409

พร้อมรับทุน ส่วนลดค่าเรียน และโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ เซย์ ไฮ

 
  
view