หน้าแรก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา

เมนู

 

เวลาออมแสง-Daylight Saving Time (DST)

เวลาออมแสง-Daylight Saving Time (DST)

เวลาออมแสง-Daylight Saving Time (DST)


เวลาออมแสง (Daylight Saving Time-DST) หรือเวลาฤดูร้อน (Summer Time) คือ การปรับนาฬิกาไปข้างหน้า 1 ชั่วโมงจากเวลามาตรฐาน (UTC) ในช่วงฤดูร้อน เพื่อให้มีแสงอาทิตย์ในช่วงบ่ายมากขึ้นและน้อยลงในช่วงเช้า โดยปกติคนในพื้นที่จะปรับนาฬิกาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ในช่วงเริ่มฤดูใบไม้ผลิและจะปรับนาฬิกากลับมาตามเวลามาตรฐานเดิมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

George Hudson นักกีฏวิทยาและดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ย้ายไปนิวซีแลนด์ในปี ค.ศ.1881 และได้นำเสนอแนวคิด daylight saving ขึ้นในปีค.ศ.1895 และต่อมาเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี เริ่มใช้แนวความคิดนี้ในวันที่ 30 เม.ย.ค.ศ.1916 หลังจากนั้นในอีกหลายๆประเทศก็ได้เริ่มใช้แนวความคิดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเกิดวิกฤตพลังงานในช่วงปี 70

แนวความคิดนี้ได้รับทั้งการสนับสนุนและวิพากษ์วิจารณ์ การปรับนาฬิกาเดินหน้านั้นเป็นผลดีต่อการค้าขาย, กีฬาและกิจกรรมอื่นๆที่ใช้ประโยชน์จากแสงแดดหลังชั่วโมงการทำงาน แต่เป็นสาเหตุของปัญหาในงานด้าน บันเทิงและกิจกรรมอื่นๆที่ขึ้นอยู่กับแสงแดด อาทิเช่น การเกษตร

แม้ว่าจุดประสงค์เริ่มแรกของ DST คือเพื่อที่จะลดการใช้ไฟฟ้าตอนช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าสูง นอกจากนี้ได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับ DST มีผลกระทบอย่างไรกับการจำกัด การใช้พลังงานหรือให้ผลที่ตรงกันข้าม?

บางครั้ง DST มีความซับซ้อนและทำให้สับสนเรื่องเวลาไม่ว่าจะด้าน การเดินทาง, การบัญชี, การลงบันทึก, อุปกรณ์การแพทย์, เครื่องมืออุปกรณ์อุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับเวลาการนอน ในส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถปรับเวลาได้อัตโนมัติ แต่ถ้ากฎของ DST เปลี่ยนทั้งวันที่และเวลาก็อาจทำให้สับสนได้เช่นกัน

 


ประเทศทวีป


เริ่มเวลา DST


สิ้นสุดเวลา DST


รายละเอียด

Australia

โอเชียเนีย

วันอาทิตย์ของอาทิตย์แรกเดือน ต.ค.

วันอาทิตย์ของอาทิตย์แรกเดือน เม.ย.

เวลา DST ใช้เฉพาะ Australian Capital Territory, Jervis Bay Territory, New South Wales, Victoria, Tasmania, South Australia and Lord Howe Island.

New Zealand

โอเชียเนีย

วันอาทิตย์ของอาทิตย์สุดท้ายเดือน ก.ย.

วันอาทิตย์ของอาทิตย์แรกเดือน เม.ย.

 

Canada

อเมริกาเหนือ

 

 

บางพื้นที่ใน รัฐควิเบก, รัฐ Saskatchewan, เกาะ Southampton และบางพื้นที่ในรัฐ  British Columbia ไม่ใช้เวลา DST  

แต่อย่างไรรัฐ Saskatchewan มี เวลากลาง (Central Time) แม้แต่พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา ซึ่งหมายถึงมีการใช้เวลา DST ตลอดทั้งปี

United Kingdom

ยุโรป

1.00น. GMT** วันอาทิตย์ของอาทิตย์ สุดท้ายเดือน มี.ค.

1.00น. GMT** วันอาทิตย์ของอาทิตย์สุดท้ายเดือน ต.ค.

 

United States

อเมริกาเหนือ

วันอาทิตย์ของอาทิตย์ที่ 2 เดือน มี.ค.

วันอาทิตย์ของอาทิตย์แรกเดือน พ.ย.

อริโซนา (Arizona) [ยกเว้น Navajo Nation Community] และ ฮาวาย (Hawaii) ไม่ใช้เวลา DST

 **GMT (Greenwich Mean Time = UTC) คือ เวลาประจำกรีนิชเฉพาะในช่วง Daylight Saving Time ส่วนในช่วงเวลาที่เหลือของปีเวลาของกรีนิชจะเป็น UTC+1 ซึ่งในประเทศอังกฤษจะเรียกเวลานี้ว่า BST (British Summer Time)สีฟ้า = ใช้เวลา DST 

สีแดง = ไม่เคยใช้เวลา DST

สีส้ม = เคยใช้เวลา DSTCr : en/wikipedia ; Pic : cutecalendar

Translated by : Sayhiaboard


Say Hi Aboard บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา

ยินดีให้บริการและคำปรึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี ทุกขั้นตอน เราดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง Tel. 090-414-2409

พร้อมรับทุน ส่วนลดค่าเรียน และโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ เซย์ ไฮ

 
  
view